V stavebnej činnosti sa  venujeme realizácii, rekonštrukcii a adaptácii budov.

Realizujeme rodinné domy, občianske stavby, priemyselné budovy a drobné stavebné objekty súvisiace s hlavnými stavbami, kanalizácie, prípojky, oplotenia, záhradné domy, spevnené plochy, bazény atď…

Stavby vieme uskutočniť vo fáze  holodomu, alebo na kľúč, podľa požiadaviek investora. Zabezpečujeme vytýčenie stavby geodetom (výškopis, polohopis).